کرمان رصد
ترکیب نفت مسجد سلیمان و مس رفسنجان اعلام شد
پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 - 21:59:09
کرمان رصد - ترکیب نفت مسجد سلیمان و مس رفسنجان اعلام شد.

http://www.kerman-online.ir/Fa/News/197887/ترکیب-نفت-مسجد-سلیمان-و-مس-رفسنجان-اعلام-شد
بستن   چاپ