کرمان رصد

آخرين مطالب

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد

هدف آمایش، سوق دادن کشور از وضع موجود به وضع مطلوب/ نقش کرمان در آمایش ملی اقتصادي

هدف آمایش، سوق دادن کشور از وضع موجود به وضع مطلوب/ نقش کرمان در آمایش ملی
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: یکی از مهم ترین نقش های استان کرمان در آمایش ملی این است در کنار تهران که شهر سطح یک کشور است(12 شهر در این سطح در کنار تهران تعریف شده)، تا 25 سال آینده مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با کشورهای منطقه، همسایه و جهان داشته باشد و دست کرمان برای تدابیر برقراری این مناسبت ها باز است.

"سعید وکیلی" شامگاه 22 شهریورماه در گفت و گوی ویژه خبری شبکه استانی کرمان در تعریف آمایش سرزمین اظهار کرد: آمایش سرزمین یک برنامه راهبردی فضایی و سرزمینی برای تعادل بخشی به سرزمین و کشور ماست که بازآرایی فعالیت، جمعیت و زیرساخت ها را بر شالوده توان و داشته ها دنبال می کند و جنس آمایش یک برنامه راهبردی و استراتژیک است.
وی افزود: اصلی ترین رسالت آمایش این است عدالت سرزمینی را در کشور ساری و جاری کند که این آمایش براساس توان اکولوژیک و توان انسانی است و آمایش وظیفه دارد استعداد، ظرفیت و مزیت منطقه را شناسایی و آنها را در کشور بارور کند.
وکیلی با مطرح کرن این سئوال که آمایش در نظام برنامه ریزی کشور چه دردی را دوا می کند؟ گفت: اگر با نگاه مثبت ایجابی نگاه کنیم، در کشور نقاط قوت زیادی داریم و استعدادهای فراوانی به لحاظ سرزمینی و سرمایه انسانی وجود دارد، همچنین موقعیت ژئوپولتیکی کشور در دنیا شاید یکی از بهترین موقعیت ها در کره زمین باشد؛ زیرا در منطقه ای واقع شده که مقصد تقاطع سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاست اما چقدر از این موقعیت استفاده کردیم؟
وی با اشاره به اینکه ما با کشورهای همسایه مشترکات زیادی داریم اما آیا در یک تعامل سازنده و بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از این مشترکات استفاده کرده ایم؟ افزود: آمایش سرزمین می تواند این ها را ببیند و زمینه این را فراهم کند که تعامل سازنده ای با همه کشورها و به ویژه منطقه و به صورت خاص کشورهای همسایه داشته باشیم.
معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: ایران از کشورهای دارای منابع غنی انرژی و معدن است اما چقدر از این منابع استفاده کردیم؟ تا چه اندازه باید خام فروشی کنیم؟ با تدابیر و برنامه ریزی درست و فرآوری معادن بزرگ کشور می توانیم چندین برابر ارزش افزوده و صادرات از معادن داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با توجه به قابلیت، آمایش تلاش می کند از این مزیت ها حداکثر بهره برداری را داشته باشد، تصریح کرد: نمی توانیم یکی از منابع غنی انرژی در دنیا باشیم و باز نفت را خام فروشی کنیم.
اصلی ترین مشکلات کشور نظام برنامه ریزی است
وکیلی همچنین با اشاره به نگاه سلبیِ ضرورت آمایش بیان کرد: نقاط ضعف و تهدیدهایی داریم از جمله نا امنی ها و درگیری های اطراف کشور که باید این موارد در آمایش دیده و برای آن تدابیر و موضع گیری درستی به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد. همچنین در داخل کشور حوادث طبیعی، فرونشست، آلودگی ها، ریزگرد و ... را داریم که آمایش سعی می کند در مطالعات ابتدایی خود این مسائل و مخاطرات را ببیند و به عنوان مثال سرمایه گذاری سازه ای در منطقه روی گسل و ... نکند.
وی بیان کرد: مسائل مختلف دست به دست هم می دهد با برنامه ریزی منطقه ای به این چالش ها و معضلات ورود کرده و به بحران ها پاسخ دهی مناسب داشته باشیم و آمایش تلاش دارد وضع موجود کشور را به لحاظ فعالیت، جمعیت و زیرساخت به وضع مطلوبی سوق بدهد و استعدادهای سرزمینی بارور و سازمان فضایی مطلوب برای کشور که در نهایت تا 25 سال آینده توسعه و پیشرفت کشور را نمایش می دهد، رقم بزند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: یکی از اصلی ترین مشکلات کشور متوجه نظام برنامه ریزی است و وقتی این نظام را مورد بررسی جدی قرار می دهیم می بینیم از ظرفیت های قانون اساسی به خوبی بهره نبرده و نتوانسته ایم منویات قانون را به زیرنظامات برنامه ریزی تسری بدهیم و این سئوال طرح است چقدر از ظرفیت های قانون در زمینه آموزش، بازتوزیع عدالت و ... در کشور عملی شده است؟
اجرای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در آینده نزدیک
وی افزود: تلاش های زیادی انجام شده و به زودی اجرای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت را خواهیم داشت که ریل گذاری اساسی پیشرفت کشور را انجام می دهد و تبعیت سیاست های کلی نظام از این الگو باید یک مدل طراحی شده و هدفمندی باشد.
معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اینکه برنامه های توسعه چقدر ارتباط منطقی، علمی و اجرایی با سیاست های کلی نظام داشته؟ بیان کرد: باید بررسی شود و به نظر می رسد آنچنان که باید در این زمینه در نظر و عمل کار نشده است؛ یکسری جزایر گسسته از هم در نظام برنامه ریزی در کشور داریم که هر کدام کار خودشان را انجام می دهند در حالی که باید انرژی نظام برنامه ریزی را به صورت هم افزا در آمایش سرزمین طراحی کنیم.
وی تصریح کرد: باید نظام یکپارچه توسعه سرزمینی کشور تعریف شود که در سال جاری این را تعریف می کنیم و ارتباط بین سطوح مختلف برنامه ریزی کشور منطقی و درست شود که در این صورت امیدوار هستیم از وضع موجود به لحاظ زیرساختی به وضع مطلوب برسیم و عدم تعادل بین زیرساخت های نیمه غربی و شرقی کشور رفع شود.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بیشتر سرمایه گذاری، جمعیت، زیرساخت، خدمات حمل و نقل و ... در نیمه غربی کشور مستقر شده، گفت: ما سند ملی و استانی آمایش سرزمین را داریم و امیدواریم رسالت اصلی که تعادل بخشی به زیرساخت هاست، عملی شود و مستلزم این است همه مدیران عالی کشور و بدنه کارشناسی و بخش خصوصی دست به دست هم داده و در جهت مفاد سند گام برداریم که با اجرای سند آمایش، تعادل بخشی انجام و محرومیت ها به ویژه در نوار مرزی کشور را نخواهیم داشت.
وی افزود: اینکه خدمات مرکز کشور در نقاط محروم نیز با همان کیفیت قابل دریافت باشد از دغدغه های ماست و اگر به درستی این گام ها برداشته شود، در 25 سال آینده این اهداف محقق خواهد شد.
وکیلی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: از دهه 50 بحث آمایش سرزمین در کشور ما آغاز شد و از دهه 60 توسعه مکران مطرح شد که اگر به آن توجه می شد اکنون وضعیت بهتری داشتیم اما متاسفانه به برنامه های بلندمدت آمایش توجه نشد.
وی بیان کرد: در دهه 90 آمایش سرزمین برای نخستین بار از حد مطالعات عبور کرد و به سند آمایش تبدیل شد و امیدواریم این سند که ریل گذاری توسعه کشور در 25 سال آینده را نمایش می دهد، چراغ راه توسعه و پیشرفت کشور در بخش های مختلف باشد.
معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سند ملی آمایش متکی به 35 گزارش و مطالعه است و اسناد 31 استان را داریم که در 1032 جلد مطالعه، طراحی و تهیه شده اند و در اختیار همه قرار گرفته و تکلیف تمام دستگاه های اجرایی و مدیران ملی و استان ها مشخص و جهت گیری، چشم انداز، ماموریت استان و راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی در سطح ملی و استانی تعیین تکلیف شده و کافی است اراده راسخی داشته و حرکت مناسبی در این راستا داشته باشیم.
وی افزود: یکی از انتظاراتی که از استان ها داریم این است نقش و تخصصی که در سند ملی به آنها داده را احصاء کرده و براساس این نقش حرکت کنند.
وکیلی ادامه داد: یکی از مهم ترین نقش های استان کرمان این است در کنار تهران که شهر سطح یک کشور است(12 شهر در این سطح در کنار تهران تعریف شده)، تا 25 سال آینده مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را با کشورهای منطقه، همسایه و جهان داشته باشد و دست کرمان برای تدابیر برقراری این مناسبت ها باز است.
وی تصریح کرد: یکی از اصلی ترین نقش های کرمان، بالا بردن سطح شهر کرمان تا حد شهرمنطقه تهران است و همچنین درخصوص محیط زیست، منابع طبیعی و مدیریت کانون های بحرانی زیست محیطی نقش استان کرمان مقابله با بیابان زایی و کانون های گرد و غبار است و باید برای سازگاری توسعه با محیط زیست و منابع طبیعی گام بردارد.
معاون امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: همچنین به استان کرمان در تولید خرما، پسته، ایجاد و توسعه زنجیره ارزش شیر در مناطق مستعد و ایجاد و توسعه زنجیره ارزش تولید در مناطق مستعد نقش ملی داده شده و از قطب هایی است که در سطح ملی نقش ایفا می کند.
وی خاطرنشان کرد: گفتن مسائل ساده است و انتظار داریم 10 تا 15 سال آینده این اتفاقات به مرور بیفتد و شهرها بتوانند به خدمات برسند تا عدم تعادل نیمه شرقی کشور را برطرف کنیم.
انتهای پیام

لینک کوتاه:
https://www.kerman-online.ir/Fa/News/224676/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

گفت‌وگو با فاطمه بهبودی، عکاس

در دیدار دکتر عبدالملکی با وزیر محنت تاجیکستان تاکید شد: تبادل نیروی کار ماهر و متخصص بین دو کشور

جامـه نـو بر تن فرحزاد

متولدین 78 برای دریافت واکسن اقدام کنند

پیش بینی افزایش ابر و بارش‌های رگباری در کرمان

تکاپوی بانوان فوتبالیست سیرجانی برای رقابت در جام باشگاه‌های آسیا

فارس من|زیرساخت‌ها و مزایده واحد سرب و روی کوهبنان انجام شده است

حدود 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده پرداخت شد

آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران در کرمان

مجموع وام‌های پرداخت شده در بافت فرسوده 2 هزار میلیارد تومان شد

تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی جزیره کیش

افشاگری سرمربی شمس آذر علیه باشگاه مس کرمان

پیش‌بینی افزایش ابر و بارش‌های رگباری در کرمان

متولدین 78 در کرمان برای دریافت واکسن اقدام کنند

برگزاری هم اندیشی برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس

استفاده از انرژی خورشیدی چه صرفه اقتصادی دارد؟

نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی «گل‌گهر» به کار خود پایان داد

تنها بادگیر چپقی ایران به پاتوق معتادان تبدیل شده است

تخریب مزار شهدای گمنام در منطقه 17 کذب است

82 نقطه حادثه خیز جاده‌های کرمان اصلاح شد

تحقق وعده شهردار تهران به ورزشکاران منطقه 16

هدف اصلی «تهرانیار» ترویج فرهنگ «مسئولیت پذیری اجتماعی» است

نجات خون زمین در دقیقه 90/لزوم توجه ویژه به مأموران تطهیر استان

نقش کارشناسان روابط عمومی آموزش و پرورش در شفاف سازی برای آموزش حضوری دانش آموزان تعیین کننده است

بازدید سرزده استاندار کرمان از پارک ملی و مجموعه حیات وحش خبر

این طعم یاقوتی را تلف نکنید

خانه قاجاری در سمنان نونوار می‌شود

محقق ایرانی درمانی برای زخم های قدیمی ابداع کرد

1.3 میلیون تن سیمان امروز و فردا در بورس کالا عرضه می شود

کرمان از وضعیت قرمز خارج شد

بازدید 5 ساعته عضو شورای اسلامی شهر تهران از منطقه 19

5 نفر در سیرجان از قصاص رهایی یافتند

نشست شهردار تهران با مدیران عامل سازمان‌ های شهرداری

صاحب‌خانه شدن آرزویی که برای فرهنگیان ورامین محقق نشد

قهرمان پارالمپیک: استعدادهای محروم را دریابید

تیم مس رفسنجان بامداد امروز عازم ترکیه شد

یک روز محیط‌بانی استاندار کرمان

نایب قهرمانی کرمان در مسابقات هنر‌های فردی نوجوانان کشور

رکورد جالب مهاجم سابق سرخابی‌ها در لیگ برتر

نکات حالب و دانستنی در درست کردن شنیون جذاب

بازدید سرزده استاندار کرمان از پارک ملی خَبْر

شگردهای کاربردی در نگهداری از قارچ خوراکی

عبدالملکی در دیدار با وزیرتندرستی تاجیکستان اعلام آمادگی کرد: همکاری در تمام حوزه‌های مشترک به ویژه حمایت‌های اجتماعی

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داد: امضای 2 تفاهم نامه با تاجیکستان+ فیلم

سانیا سالاری با کلاه + عکس

استایل ترند ویدا جوان + عکس

محمدرضا گلزار از کودکی تا به امروز + عکس

آمار کرونا کرمان 26 شهریور؛ 12 فوتی و 79 ابتلای جدید

لزوم احیای بافت تاریخی شهر کرمانشاه و حفظ هویت فرهنگی آن

واژگونی اتوبوس با 9 مصدوم در بم کرمان