کرمان رصد

آخرين مطالب

بررسی اثر مستقیم شیوع کرونا بر مصارف بودجە 1399

20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران شهرداری تهران

20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران
  بزرگنمايي:

کرمان رصد - شهر: در حال حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران در فرایند بررسی است که در دورە جدید مدیریت شهری به واسطە رویکردهای انسانی به شهر و تأکید بر دوری از شهرفروشی، از سرعت رسیدگی به آن کاسته شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، از این حجم پرونده، هشت هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ و تخلفاتی از این نوع است.

به گزارش خبرنگار شهر، بر اساس پژوهشی که از سوی کارشناسان و برخی مدیران شهری انجام شده، کرونا بر 20 هزار میلیارد تومان از منابع شهرداری تهران اثر گذاشته است. در بخش هزینه‌ها اما؛ آنطور که گفته شده این ویروس تغییری روی مصارف بودجه 1399 نخواهد داد. در اعتبارات جبران هزینە سازمان‌ها و شرکتهای تابعه با فرض ادامە روند اسفندماه از نیمە دوم فروردین تا انتهای خردادماه، تقریبا در فصل نخست سال تعداد مسافران مترو و اتوبوس 50 درصد کاهش داشتند و بنابراین، طی سال نیازی به پرداخت نیمی از یارانە فصل نخست سال نخواهد بود.
آنطور که در فصلنامه اقتصاد و برنامه‌ریزی شهری آمده است؛ در اعتبارات نگهداشت شهر، اطلاعات دریافتی از سازمان مدیریت پسماند بیانگر رشد 22.5 درصدی تناژ جمع آوری پسماند معمولی و همچنین، رشد 43 درصد جمع آوری پسماند بیمارستانی است که هزینه‌های جمع آوری پسماند را 2 برابر کرده است. در بخش اعتبارات اجرای برنامه‌ها اما؛ با توجه به ممنوعیت برگزاری برنامه‌های حضوری در دورە شیوع کرونا در سه ماهە نخست سال و همچنین، اهتمام اجرای برنامه‌ها از طریق فضای مجازی، شهرداری تهران با صرفه جویی مواجه بوده است. در مجموع در بخش هزینه‌ها، آثار مثبت و منفی کرونا بر هزینه‌های اداره شهر تقریبا یکدیگر را خنثی خواهند کرد و مصارف بودجە شهرداری تهران از این محل فقط 93 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. شیوع کرونا اگرچه در روند اجرای پروژه ها وقفه ایجاد خواهد کرد، اما بر مصارف تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی مالی اثر مستقیم ندارد.
راهبردهای مدیریت کسری بودجه
نویسندگان این پژوهش، 6 راهکار هم برای جبران کسری بودجه احتمالی ارایه کرده‌اند؛ راهکار نخست؛ استفاده از بستە اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی شبکە بانکی برای مقابله با کرونا است؛ از جمله عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب و مشمول امکان بهره‌مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند 1398 و دو ماهە اول سال 1399 شده‌اند، حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی هستند که مصادیق قطعی آن در حوزە مدیریت شهری عبارتند از: هلدینگ متروی شهری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان ورزش و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران.
راهکار دوم؛ مصوبە تسهیل امهال بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی : شهرداری تهران میتواند در جهت امهال بخشی از بدهی‌های بانکی خود به ویژه در حوزە شرکت مترو، از مصوبە جلسە شورای پول و اعتبار مورخ 29/11/1398 بهره گیرد که بر اساس آن مؤسسه‌های اعتباری موظف‌اند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یکبار و حداکثر به مدت پنج سال، با دریافت میزان 7.5 درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس 6 ماهه امهال کند.
راهکار سوم؛ مصوبە شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا: بر اساس مصوبە شورای پول و اعتبار در 13 اسفندماه 1398، با هدف حمایت از صاحبان کسب و کارها اقساط تسهیلات کسب و کارهای مشمول در ماه‌های اسفند 1398، فروردین و اردیبهشت 1399 منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ 01/10/1398 در طبقە جاری قرار داشته باشد، قابل انتقال به پایان دورە بازپرداخت اقساط بدون جریمه و کارمزد اضافی خواهد بود.
چهارم؛ اعتبارات حمایت از جهش تولید : بنا به اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت 200 هزار میلیارد تومان منابع (70 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی، 40 هزار میلیارد تومان منابع مختلف موجود در بودجه و همچنین سرمایه گذاری 100 هزار میلیاردی شرکتهای دولتی) جدای از منابعی سیستم بانکی و همچنین آوردە بخش خصوصی برای راهبری جهش تولید، اختصاص داده است. حوزه‌های ریلی و مسکن با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام به ویژه بهره‌برداری از حدود 100هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده از جمله اولویت‌های صرف این منابع هستند. بنابراین، میتوان برای تخصیص بخشی از این اعتبارات به پروژه‌های ناتمام متروی تهران و سازمان نوسازی، رایزنی کرد.
پنجم؛ اولویت‌بندی در تخصیص اعتبارات : از مجموع 30 هزار و 57 میلیارد تومان اعتبارات مصوب بودجە 1399 ،12.33 هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه 57/30 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران (معادل 40 درصد) را اجتناب‌ناپذیر دانست. در حوزە تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر با قابلیت اتمام در زمان یکساله بسیار راهگشا و حائز اهمیت خواهد بود.
راهکار ششم؛ رفع گلوگاه‌های تأمین منابع: تحقق نیافتن ردیف‌های درآمدی فروش اموال شهرداری و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت، وام‌های دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، عمده‌ترین سهم را در کسری بودجە شهرداری تهران در سال‌های اخیر داشته‌اند. سرجمع اعتبارات مصوب این سه ردیف درآمدی در بودجە 1399 حدود پنج هزار و 700 میلیارد تومان است و با روال فعلی تحقق آن بسیار بعید به نظر میرسد. بنابراین، الزم است در فرایندهای فعلی تأمین مالی در این سه ردیف تحولی عاجل صورت پذیرد که البته به عزم مدیریتی و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران نیاز دارد.
8 هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ
بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد؛ در حال حاضر حدود 20 هزار میلیارد تومان پرونده در کمیسیون مادە 100 شهرداری تهران در فرایند بررسی است که در دورە جدید مدیریت شهری به واسطە رویکردهای انسانی به شهر و تأکید بر دوری از شهرفروشی، از سرعت رسیدگی به آن کاسته شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، از این حجم پرونده، هشت هزار میلیارد تومان مربوط به جریمه‌های کسری پارکینگ و تخلفاتی از این نوع است که با اندکی انعطاف‌پذیری بخش درخور توجهی از آن قابل وصول است و میتواند بخشی از کسری بودجه شهرداری تهران را تأمین کند.
ناظران شهری برای مدیریت این بحران، توصیه کردند که در کنار استفاده از اعتبارات ملی تخصیص یافته به کاهش آثار شیوع کرونا از جمله بسته اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی شبکە بانکی، مصوبە شورای پول و اعتبار در مورد حمایت از کسب و کارها در پی شیوع ویروس کرونا و اعتبارات حمایت از جهش تولید، اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات به عنوان یکی از راهبردهای اصلی مدیریت منابع برای تأمین 12 هزار میلیارد تومان نیازهای ضروری و حدود 6 هزار میلیارد تومان برای به سرانجام رساندن برخی از پروژه ها نیاز است. همچنین، رفع گلوگاه‌های تأمین منابع با توجه به سهم عمدە تحقق نیافتن ردیف‌های درآمدی فروش اموال شهرداری و سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت، وام‌های دریافتی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، در کسری بودجە شهرداری تهران در سالهای اخیر و توجه به ظرفیت درآمدزایی پرونده های راکد در کمیسیون مادە 100 باید در دستور کار قرار گیرد.
خبرنگار: فریبا رحمانی

لینک کوتاه:
https://www.kerman-online.ir/Fa/News/188000/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

تیر و کرمانشاهی مانع از دبل نقی‌زاده!

ویدیو| خلاصه بازی نفت مسجدسلیمان 1-0 مس رفسنجان

پیروزی نفت مسجد سلیمان برابر مس

تهدید باشگاه نساجی؛ مقابل مس رفسنجان بازی نمی‌کنیم

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

مانور اصلاح شبکه توزیع برق در کرمان اجرا شد

پروژه همت‌آباد اصفهان یک الگوی ملی در بازآفرینی شهری است

بحران دفاعی در مس با غیبت زاهدی

نهمین گل حسینی در اولین تجربه خانگی فکری

لیگ برتر فوتبال| بازگشت دوباره سپاهان به صدر‎‎ جدول/ نخستین پیروزی نفت با فکری در خانه

تجلیل از حافظان قرآن کریم در قلعه‌گنج

هفتمین گل حسینی در اولین تجربه خانگی فکری

ششمین گل حسینی در اولین تجربه خانگی فکری

فیلم|خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان یک مس رفسنجان صفر

نفت مسجدسلیمان یک مس رفسنجان صفر؛ اولین پیروزی فکری

پیروزی شاگردان فکری برابر مس

سپاهان برد و جای پرسپولیس را گرفت

جدول لیگ برتر فوتبال در پایان روز نخست هفته بیست‌ویکم؛ کامروایی سپاهان و جابه‌جایی مس و آلومینیوم

فکری: می‌دانستیم کار سختی مقابل مس داریم

جدول لیگ برتر فوتبال در پایان بازی‌های امروز/سپاهان موقتا صدرنشین شد

ویدیو| خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان 1-0 مس رفسنجان

شعله های گاز در جنوب غربی جزیره، نگران کننده نیست

ربیعی: مستحق شکست نبودیم/ بدشانس بودیم

اعزام کاروان تیم صنعت نفت آبادان به سیرجان

طرح کوچه‌های رنگی و زیباسازی بافت فرسوده محله حصارک اجرا شد

اخلالگران گردن کلفت بازار سیمان و مرغ شناسایی می شوند

نفت مسجد سلیمان صفر - مس رفسنجان صفر/ توقف یک نیمه‌ای شاگردان فکری برابر نماینده استان کرمان

پیروزی سپاهان و پیکان در نیمه نخست

آمار کرونا کرمان 2 اردیبهشت؛ 12 فوتی و 80 ابتلای جدید

ترکیب تیم فکری برای دیدار با مس رفسنجان

ترکیب نفت مسجد سلیمان و مس رفسنجان اعلام شد

وزش باد شدید موقت در بسیاری از مناطق کشور

سیاهی کرونا دامن 12 خانواده کرمانی را گرفت/کارآزمایی بالینی واکسن کرونای ایرانی در کرمان/تمدید مهلت ثبت نام آزمون استعداد‌های درخشان

نفت مسجد سلیمان مس رفسنجان / گزارش زنده

گزارش زنده؛ نفت مسجد سلیمان - مس 0

نتوانستیم در نیم فصل تیم‌مان را تقویت کنیم

برای ادامه راه احتیاج به موفقیت در بازی فردا داریم

کمیته رصد فضای مجازی برای انتخابات تشکیل شد

فرماندار بهار: بافت سنتی شهرها باید حفظ شود

اعلام ترکیب مس رفسنجان در بازی با نفت مسجدسلیمان

بازدید رییس دادگستری کهنوج از بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌های مراجع انتظامی این شهرستان

ناکامی قاچاقچیان سوخت/ کشف 25تن سیمان احتکاری دربافت

معرفی 11 بازیکن مس مقابل نفت MIS

سمپوزیوم مجسمه سازی کرمان پایان یافت

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در مقابل مس رفسنجان 2 غایب دارد

واگذاری 4 واحد مسکن محرومین در رودبار

تصاویر قدیمی شهرری را به «ری نگار» ارسال کنید

اختتامیه سمپوزیوم ملی مجسمه سازی کرمان از دریچه دوربین

کتاب "کارا" ویژه آثار برگزیده اولین جشنواره ملی کاریکاتور کار منتشر شد

جنوب کرمان پیشگام در آبیاری تحت فشار